Lengkap – 20+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

20+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI Semester Ganjil Terbaru – Halo adik adik semuanya, nah pada kesempatan yang bahagia ini kakak ingin memberitahukan bahwa kakak telah selesai menyususn beberapa soal untuk adik adik, soal ini kakak ambil dari mata pelajaran Bahasa Sunda yang dibahasa dalam soal ulangan tengah semester atau soal penilaian tengah semester yang berjumlah 20 soal baik itu soal pilihan ganda maupun soal essay, selamat mengerjakan. Semangat!!

Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI

20+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI Semester Ganjil Terbaru – Bagi Adik adik dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI .. SELAMAT MENGUNDUH YAA…
Berikut bospedia memberikan Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c didepan jawaban yang benar !

1. Kapur paranti nulis dina ……
a. Buku       
b. bor             
c. méja

2. Pakakas (peralatan) anu aya di kelas nyaéta ….
a. Kompor   
b. tivi             
c. papan tulis

3. Sateuacan bobo urang kedah ….. heula
a. Jajan         
b. ngadu’a     
c. sarapan

4. Pami di kelas teu kenging ….
a. Ribut       
b. ngadu’a     
c. diajar

5. Nia ngadangukeun dongéng ku ….
a. Mastaka   
b. cepil           
c. panangan

6. Sasatoan anu kadaharanna jukut nyaéta ….
a. Monyét     
b. lauk           
c. domba

7. Sasatoan anu hirupna di cai nyaéta ….
a. Lauk         
b. onta           
c. gajah

8. Jaleuleu, ja patulak tujaéman, …..
a. Bug         
b. bay             
c. gog

9. Bilatung téh sebutan keur anak …..
a. Munding 
b. ucing         
c. kukupu

10. Utek-utek mah pijadieun …..
a. Reungit   
b. kukupu       
c. hileud


Baca carita dihandap ieu!
                                         

Perpustakaan

Di sakola dudi aya perpustakaan. Dudi sok ka perpustakaan. Di perpustakaan seueur buku. Aya buku pangajaran, jeung aya buku carita. Di perpustakaan teu kenging ribut. Bisi ngaganggu anu nuju maca.

II. Jawab pananya dihandap dumasar kana bacaan tadi!
1. Naon judul bacaan diluhur téh?
2. Aya naon di sakola Dudi téh?
3. Aya buku naon waé di perpustakaan téh?
4. Di perpustakaan téh seueur …..
5. Di perpustakaan mah teu kénging ….

III. Eusian ku jawaban anu bener!
1. Susun kalimah dihandap!
Kotor – entong – baju – maké
2. Naon waé pakakas (peralatan) anu sok aya di dapur?
3. Kumaha rasana hawa nuju hujan?
4. Pami teu damang biasana sok dicandak kamana?
5. Kalimah dihandap salin ku aksara sambung!
Bapa sareng ibu nuju tuang

Baca juga  Lengkap - 30+ Contoh Soal UAS / PAS untuk kelas 2 SD/MI Tema 5 K13 plus Kunci Jawaban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *