Lengkap – 40+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 6 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

40+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 6 SD/MI Semester Ganjil Terbaru – Adik adik yang baik dimana saja berada, pada kesempatan yang cerah ini kakak ingin membagikan beberapa contoh soal yang mungkin adik adik butuhkan, soal ini kakak ambil dari mata pelajaran Bahasa Sunda untuk dibahasa pada Ulangan Tengah Semester atau Penilaian Tengah Semester bagi adik adik kelas VI SD/Mi, bisa mempelajari soal ini, Semoga bermanfaat ya.

Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 6 SD/MI

40+ Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 6 SD/MI Semester Ganjil Terbaru – Bagi Adik adik dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 6 SD/MI ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 6 SD/MI .. SELAMAT MENGUNDUH YAA…
Berikut bospedia memberikan Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 6 SD/MI

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c didepan jawaban yang benar !

1. Dihandap ieu mana anu teu kaasup kekecapan basa sunda anu salna tina bahasa arab nyaéta…
a. Tahu                 
b. masjid                     
c. kitab                       
d. kopéah

2. Kamar na Rina mah aya di loténg. Kecap loténg asalna tina basa…
a. Walanda                       
b. sangsakerta             
c. cina                         
d. arab

3. amun ulin ka Cianjur, tong poho balikna mawa….
a. Tahu                 
b. peuyeum                 
c. ganas                                   
d. tauco

4. Asalna ti Cina, tapi kiwari mah … téh geus jadi kadaharan has Sumedang
a. Témpé             
b. tahu                       

c. oncom                     
d. tauco

5. Langit angkeub katénjo hujan geus ngagarayot. Kecap anu di citak miring kuduna ….
a. Pihujaneun       
b. pikahujaneun                     
c. huhujanan               
d. kahujanan

6. Ari manéh kunaon ujang teu daék cicing kawas ….
a. Ucing jeung anjing                               
b. Jelér kasaatan                                       
c. kalapa bijil ti cungap
d. lodong kosong ngelentrung

7. Mana dihandap ieu anu kaasup istilah kaséhatan ?
a. Nembang         
b. badminton             
c. vaksinasi                 
d. renang

8. “….panas euy, leungeun kuring kapétél ruhak tina seuneu durukan!”. Kecap anu merenah pikeun nyampurnakeun kalimah diluhur nyaéta …
a. Asyik               
b. sukur                                 
c. alama                     
d. aduh

9. “ah, moal ngilu urang mah, teu boga duit!”. Kalimah digigir téh ngébréhkeun rasa ….
a. Atoh                 
b. sedih                                   
c. bungah                   
d. nyeri

10. Komunikasi tinulis ngaliwatan HP katelahna ….
a. SMS                 
b. SKS                       
c. CMS                       
d. DBS

11. Sarana komunikasi dua arah conto na …
a. Radio               
b. telapisi                   
c. surat                       
d. telepon

12. Budak kelas genep maraké sapatu hideung. Kecap maraké ngandung harti …
a. Loba                 
b. bakal                                   
c. ngahudang rasa       
d. sok sanajan

13. Kecap asal tina kecap nyarongclo nyaéta ….
a. Nyongclo         
b. nyangclo                 
c. angclo                     
d. nyaronclo

14. Jelema anu katerap ku panyakit sok disebut jelema….
a.    Walagri             
b. gering                     
c. waras                     
d. cageur

15. Tanda baca panyeluk nyaéta …
a. (?)                   
b. (,)                           
c. (!)                           
d. (:)

16. Lengkepan paribasa ieu, katempuhan buntut …..]
a. Kuda               
b. maung                     
c. ucing                                   
d. gajah

17. Komunikasi téh nyaéta …
a. Ngirim béja     
b. narima béja             
c. nyieun béja             
d. ngirim jeung narima béja

18. Dihandap ieu, mana kecap anu kaasup istilah transportasi nyaéta …
a. Akar                 
b. telepon                  

Baca juga  Lengkap - RPP 1 Lembar Kelas 5 SD/MI K13 Mode Daring Semua Mata Pelajaran

c. béca                       
d. domba
19. Motor anu dipaké angkutan umum disebut …
a. Béca                 
b. angkot                     
c. ojég                         
d. kéréték

20. Anu kaasup sarana komunikasi nyaéta …
a. Sapédah                       
b. telepon                   
c. bémo                                   
d. kapal laut

II. Lengkepan kalimah-kalimah dihandap maké kecap-kecap nu disadiakeun!

Sahideung-hideungna              arasak                          astagfirullah                 aduh
Samis-amisna                           pikasebeleun                euleuh                          narasumber
Sagedé-gedéna                         pijangkungeun             barala                           handphone
Bémo                                       lulus                             gotong royong              béca

1. (……………….) itu aya gajah ditengah kota!
2. Buah téh mun dipeuyeum bakal (…………….).moal nya?
3. (………………………….) kulit jelema, moal sahideung areng
4. Cing atuh sapukeun buruan téh ngaméh teu (……………………)
5. Ucing téh (……………………)sok malingan goréng lauk
6. (. …………………)ogé rambutan, moal saamis gula
7. Awak Dina mah (……………………).kawas indungna
8. (………………) urang kagét!
9. (…………………….) gé kaléci,moal sagedé béklen.
10.( ……………………) poho, pan tadi téh rék mawa bedog, bet bisa katinggaleun kieu!
11. (…………………….) keur di wawancara ku wartawan
12. Babarengan migawé hiji hal disebutna (………………..)
13. Mobil nu banna tilu ngaranna (…………………………)
14. Telepon genggam téh basa aslina mah (…………………)
15. Alhamdulillah kuring (……………………..,) jadi bisa nuluykeun sakola ka SMP!

III.    Jawab pananya-pananya di handap kalayan singget tur merenah!
1. Sebutkeun 5 kecap basa sunda anu asalna tina basa Cina!
2. Naha dina nyaritakeunhasil panitén téh bet kudu jéntré?
3. Naon ari anu dimaksud karangan éksposisi téh?
4. Jieun kalimah tina kecap barutut !
5. Naon arti paribasa cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *