Mencari Sudut antara 2 Vektor

Diketahui titik A(1,4,2) ; B(6,4,2) ; C (6,9,2). Jika $vec u = vec {AB} $ dan $vec v = vec {AC}$. Tentukan cosinus sudut antara  dan v.

Pembahasan:
$vec u = vec {AB} = B-A = 5,0,0$
$ vec v = vec {AC} = C-A =  5,5,0$

CATATAN
Rumus mencari panjang dan perkalian vektor:
$ vec a = p,q,r $ maka $| vec a| = sqrt {p^2+q^2+r^2}$
$vec a . vec b = (pk+ql+rm) = | vec a| | vec b| cos (a,b)$
Kita akan gunakan bagian
$ (pk+ql+rm) = | vec a| | vec b| cos (a,b)$

Sesuai soal maka bisa ditulis,
$25+0+0 =  sqrt {25} . sqrt {50} cos (u,v)$
Anda harus ingat mencari panjang vektor:
$ cos (u,v) = frac {1} { sqrt 2} = frac {1}{2} sqrt 2$

Baca juga  Soal dan Penyelesaian Resultan Vektor (Gaya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *